Partnership

High tech producten maken gaat niet zonder een goede samenwerking tussen opdrachtgever en uitvoerder. René van de Wiel hecht dan ook aan intensief contact tussen engineers en inkopers van de opdrachtgever en de mensen die bij René van de Wiel Fijnmetaal het product moeten maken.

Door kennis en inzichten met elkaar te delen kunnen we ons allemaal verder ontwikkelen.

Hoewel we niet graag een uitdaging uit de weg gaan, zal realisme te allen tijde de boventoon voeren. Wij willen echter geen verkeerde verwachtingen wekken.

In ons advies betrekken we graag alle kenmerken van het materiaal en bewerkingen die van belang zijn voor de maakbaarheid en de prijstechnische haalbaarheid van het product. Onze mensen zullen de tekeningen kritisch beoordelen en waar nodig vragen om aanvullende gegevens. Partnership brengt meestal het enthousiasme om grenzen te verleggen, maar ook de openheid als getwijfeld wordt aan de kwaliteit van het beoogde eindresultaat.

Branches

  • Speciaal machinebouw
  • Chipindustrie
  • Offshore industrie
  • Interieurbouw
  • Zonwering
  • Automotive

René van de Wiel Fijnmetaal voor heel Nederland

Rene van de Wiel Fijnmetaal werkt voor bedrijven uit heel Nederland.